La Renovación de la Parróquia II - Koinonia 50


 Veure, imprimir o desar el PDF
Veure, desar o imprimir el PDF

  • Alabanza en espíritu y en verdad.
  • La renovación de la comunidad parroquial desde el Espíritu de Dios (2ª parte), por Johann Koller.
  • El canto espontáneo, una tradición a renovar, por Rodolfo Puisdollers.
  • La imposición de manos, por J. Aldazabal.
  • La oración judía en tiempos de Jesús, por P. Alejandro Díez Macho.
  • El Paráclito y el testimonio del cristiano, por Francis Martín.Koinonia era una publicació feta a Barcelona amb l'objectiu de formar a tots els membres de la Renovació Carismàtica Catòlica en les matèries que li són pròpies tals com; formació d'un grup de pregària, característiques, carismes, discerniment, etc.

Aquí us oferim un llistat dels temes principals desenvolupats i un enllaç perquè podeu baixar-vos la revista en pdf.