Los Santos I - Koinonia 51 Veure, imprimir o desar el PDF
Veure, desar o imprimir el PDF
  • La Santidad es nuestra vocación (Editorial).
  • Los Santos, nuestros hermanos y grandes amigos (Luis  Martín)
  • Los Santos de los primeros siglos (P. Rodolfo Puigdollers)
  • I -  Siglo I
  • II - Siglo II
  • III - Siglo III
  • IV - La persecución de Diocleciano
  • Los Santos en relación con Dios (J. Aldazábal)
  • Notícias y testimonios


Koinonia era una publicació feta a Barcelona amb l'objectiu de formar a tots els membres de la Renovació Carismàtica Catòlica en les matèries que li són pròpies tals com; formació d'un grup de pregària, característiques, carismes, discerniment, etc.

Aquí us oferim un llistat dels temes principals desenvolupats i un enllaç perquè podeu baixar-vos la revista en pdf.