La Renovación de la Parróquia - Koinonia 49


 Veure, imprimir o desar el PDF
Veure, desar o imprimir el PDF

  • Una llamada a la santidad (Editorial)
  • La renovación de la comunidad parroquial desde la Palabra de Dios (1ª parte), por Johann Koller
  • La Parróquia ¿obstáculo o gracia?
  • Puntos fundamentales para la renovación de la parróquia. 
  • Notícias y testimoniosKoinonia era una publicació feta a Barcelona amb l'objectiu de formar a tots els membres de la Renovació Carismàtica Catòlica en les matèries que li són pròpies tals com; formació d'un grup de pregària, característiques, carismes, discerniment, etc.

Aquí us oferim un llistat dels temes principals desenvolupats i un enllaç perquè podeu baixar-vos la revista en pdf.