[+/-]

Revista CHARIS, núm 2

[+/-]

CHARIS Preguntes i Respostes

[+/-]

Carta Apòstòlica Admirabile Signum - Papa Francesc

[+/-]

Dei Verbum - Concili Vaticà II

[+/-]

Comunicat de la Conferència Episcopal Tarraconense davant l'actual situació social i política

[+/-]

Revista CHARIS, núm 1

[+/-]

Mensaje del Santo Padre Francisco para la Cuaresma de 2019

[+/-]

Missatge del Sant Pare Francesc per Quaresma - 2019