[+/-]

Testimonis: El Venerable Matteo Ricci

[+/-]

Testimonis: Sant Andreu Kim Tae-gon

[+/-]

Testimonis: Sant Francesc Xavier

[+/-]

Testimonis: El monaquisme i la força de la Intercessió. Sant Gregori de NareK

[+/-]

Els Testimonis: Els Màrtirs

[+/-]

Els testimonis: L'Apòstol Sant Pau

[+/-]

La Primera forma d'evangelització: Donar testimoniatge.

[+/-]

El Concili Vaticà II; l'evangelització com a servei eclesial i Ser apòstols en una església apostòlica

[+/-]

El protagonista de l'Anunci és l'Esperit Sant

[+/-]

El primer apostolat