La Enseñanza en los grupos - Koinonia 11

 Veure, imprimir o desar el PDF
Veure, desar o imprimir el PDF
  • Un programa completo de formación cristiana. (Editorial)
  • Dones que implica el carisma de la enseñanza.  (Redacción de Koinonia)
  • Ministerios de la Palabra en el N.T.  (Luis Martin)
  • La enseñanza en la formación cristiana. (Ralph Martin)
  • ¿Qué es enseñanza básica? (Bruce Yocum)
  • ¿Quien debe dar la Enseñanza? (Peter Williamson)
  • Seleccionemos nuestras lecturas.  (Judith Tydings)
  • Noticias y testimonios

Koinonia era una publicació feta a Barcelona amb l'objectiu de formar a tots els membres de la Renovació Carismàtica Catòlica en les matèries que li són pròpies tals com; formació d'un grup de pregària, característiques, carismes, discerniment, etc.Aquí us oferim un llistat dels temes principals desenvolupats i un enllaç perquè podeu baixar-vos la revista en pdf.