La Curación - Koinonia 10

 Veure, imprimir o desar el PDF
Veure, desar o imprimir el PDF
  • Rescatemos para la Iglesia el Ministerio de la Curación. (Editorial)
  • Enfermedad y curación en el misterio de Salvación. (Luis Martin)
  • Entendamos rectamente el ministerio de la curación. (Redacción de Koinonia)
  • ¿Por qué es tan importante el ministerio de curación . (Redacción de Koinonia)
  • Distintas formas de curación.
  •          - Oración de arrepentimiento
  •          - La curación interior
  •          - La curación física
  •          - Oración de liberación
  • Noticias y testimonios

Koinonia era una publicació feta a Barcelona amb l'objectiu de formar a tots els membres de la Renovació Carismàtica Catòlica en les matèries que li són pròpies tals com; formació d'un grup de pregària, característiques, carismes, discerniment, etc.Aquí us oferim un llistat dels temes principals desenvolupats i un enllaç perquè podeu baixar-vos la revista en pdf.