Any Sant de la Misericòrdia - Jubileu Extrarodinari - La Butlla


Butlla en Espanyol des de la pàgina oficial del Vaticà
Butlla en Espanyol (pàgina oficial del Vaticà)

BUTLLA EN CATALÀ (PDF)