Seminario de Vida en el Espíritu (II) - Koinonia 36

36 - SEMINARIO DE VIDA EN EL ESPIRITU - II -
 Veure, imprimir o desar el PDF
Veure, desar o imprimir el PDF
  • Oigamos lo que el Espíritu dice a las Iglesias.
  • Cuarta semana: La promesa del Padre.
  • Quinta semana: El fruto de Pentecostés: la comunidad cristiana.
  • Sexta semana: Los dones para la construcción de la Comunidad.
  • Séptima semana: Crecimiento en la vida del Espíritu
Koinonia era una publicació feta a Barcelona amb l'objectiu de formar a tots els membres de la Renovació Carismàtica Catòlica en les matèries que li són pròpies tals com; formació d'un grup de pregària, característiques, carismes, discerniment, etc.

Aquí us oferim un llistat dels temes principals desenvolupats i un enllaç perquè podeu baixar-vos la revista en pdf.