La RCC es la vida cristiana normal - Koinonia 13


13 - LA RENOVACION CARISMATICA ES LA VIDA CRISTIANA NORMAL.
 Veure, imprimir o desar el PDF
Veure, desar o imprimir el PDF
 • ¿Donde hallar los líderes? (Editorial)
 • Elección carismática de Juan Pablo I  (Redacción de Koinonia)
 • Congreso internacional de la RCC en Dublín (Luis Martin)
 • --- Sesiones generales
 • --- Telegrama de Pablo VI
 • --- Diversos seminarios
 • Distintos congresos de la RCC; sacerdotes, monjas, misioneros (Manel Casanova SJ)
 • Homilía final del obispo auxiliar de Dublin; Mons. Dermot O'Mahony
 • ¡Aleluya por Pablo VI!
 • Carta de Pablo VI al cardenal J. L. Suenens
 • II Asamblea de la RCC en España (Juan M. Martin Moreno, SJ)
 • La Renovación Carismática es la vida cristiana normal (Ralp Martin)
 • Noticias y testimonios
Koinonia era una publicació feta a Barcelona amb l'objectiu de formar a tots els membres de la Renovació Carismàtica Catòlica en les matèries que li són pròpies tals com; formació d'un grup de pregària, característiques, carismes, discerniment, etc.Aquí us oferim un llistat dels temes principals desenvolupats i un enllaç perquè podeu baixar-vos la revista en pdf.