La Profecía - Koinonia 15

 Veure, imprimir o desar el PDF
Veure, desar o imprimir el PDF
  • Bajo la ley del Espíritu. (Editorial)
  • Dimensión profética del pueblo de Dios. (Luis Martin)
  • Funciones de la profecía en la construcción de la Iglesia. (Juan Manuel Martín Moreno, SJ)
  • Criterios para discernir la profecía. (Xavier Quincoces i Boter)
  • Elementos para una renovación auténtica - Documento de Malinas (Cardena L. J. Suenens)
  • Noticias y testimonios
Koinonia era una publicació feta a Barcelona amb l'objectiu de formar a tots els membres de la Renovació Carismàtica Catòlica en les matèries que li són pròpies tals com; formació d'un grup de pregària, característiques, carismes, discerniment, etc.Aquí us oferim un llistat dels temes principals desenvolupats i un enllaç perquè podeu baixar-vos la revista en pdf.