Juicio de los obispos belgas sobre la RCC - Koinonia 21

 Veure, imprimir o desar el PDF
Veure, desar o imprimir el PDF
21 - JUICIO DE LOS OBISPOS BELGAS SOBRE LA R.C. 
  • Saber dar una respuesta a la llamada (Editorial)
  • Juan Pablo II recibe una representación de la RCC
  • Juicio de los Obispos belgas sobre la R.C.
  • Una universidad carismática
  • Noticias y testimonios
Koinonia era una publicació feta a Barcelona amb l'objectiu de formar a tots els membres de la Renovació Carismàtica Catòlica en les matèries que li són pròpies tals com; formació d'un grup de pregària, característiques, carismes, discerniment, etc.Aquí us oferim un llistat dels temes principals desenvolupats i un enllaç perquè podeu baixar-vos la revista en pdf.