El Sometimiento y otros - Koinonia 8

 Veure, imprimir o desar el PDF
Veure, desar o imprimir el PDF
  • El Sometimiento. (Editorial)
  • El Señor nos urge a comprometernos cada vez más. (Luis Martin)
  • ¿A quien puede ayudar el Grupo de oración? (Gave Mayer)
  • Significado espiritual de la oración en lenguas. (Frere Benoit)
  • Renueva en ti la gracia que recibiste por la imposición de las manos (Juan M. Martin Moreno, SJ)
  • Noticias y testimonios

Koinonia era una publicació feta a Barcelona amb l'objectiu de formar a tots els membres de la Renovació Carismàtica Catòlica en les matèries que li són pròpies tals com; formació d'un grup de pregària, característiques, carismes, discerniment, etc.Aquí us oferim un llistat dels temes principals desenvolupats i un enllaç perquè podeu baixar-vos la revista en pdf.