El Misterio de Maria - Koinonia 17

 Veure, imprimir o desar el PDF
Veure, desar o imprimir el PDF
  • La bienaventurada María, ora por la Iglesia. Una esperanza ecuménica. (Editorial)
  • La figura de María en la Biblia. (Rodolfo Puigdollers)
  • María la madre de Jesús. (Rodolfo Puigdollers)
  • Comentario al Magnificat. (Martin Lutero)
  • Jesús espera que la veneremos y la amemos. (M. Basilea Schlink)
  • María y la Iglesia. (Max Thurian)
  • ¿Cómo interpretar y vivir hoy la devoción a María? (Luis Martin)
  • Juan Pablo II da testimonio de María como madre de la Iglesia. (Juan Pablo II)
  • Noticias y testimonios
Koinonia era una publicació feta a Barcelona amb l'objectiu de formar a tots els membres de la Renovació Carismàtica Catòlica en les matèries que li són pròpies tals com; formació d'un grup de pregària, característiques, carismes, discerniment, etc.Aquí us oferim un llistat dels temes principals desenvolupats i un enllaç perquè podeu baixar-vos la revista en pdf.