El Discernimiento - Koinonia 3

03 - EL DISCERNIMIENTO. UN SERVICIO IMPORTANTE.
 Veure, imprimir o desar el PDF
Veure, desar o imprimir el PDF
  • El discernimiento. (Editorial)
  • Discernimiento eclesial. (Manel Casanova, SJ)
  • Discernimiento comunitario.(Maria Palmira de Orovio, RSCJ)
  • Discernimiento personal. (Luís Martin)
  • Conclusiones del tercer encuentro nacional de servidores de la RCC
  • Amaos los unos a los otros. (Steve Klark)
  • Noticias y testimonios
Koinonia era una publicació feta a Barcelona amb l'objectiu de formar a tots els membres de la Renovació Carismàtica Catòlica en les matèries que li són pròpies tals com; formació d'un grup de pregària, característiques, carismes, discerniment, etc.

Aquí us oferim un llistat dels temes principals desenvolupats i un enllaç perquè podeu baixar-vos la revista en pdf.