Jesús, Luz del mundo - Koinonia 25

 Veure, imprimir o desar el PDF
Veure, desar o imprimir el PDF
  • Brille vuestra luz ante los hombres.(Editorial)
  • IV ASAMBLEA NACIONAL
  • Jesús, luz del mundo, en el misterio eucarístico. (P. Chús Villarroel, O.P.)
  • Estamos viviendo la época del Espíritu. (Cardenal Enrique y Tarancón)
  • Jesús, luz del mundo, en la comunidad evangelizadora. (P. Tomas Forrest, C. Ss. R)
  • Notícias
Koinonia era una publicació feta a Barcelona amb l'objectiu de formar a tots els membres de la Renovació Carismàtica Catòlica en les matèries que li són pròpies tals com; formació d'un grup de pregària, característiques, carismes, discerniment, etc.

Aquí us oferim un llistat dels temes principals desenvolupats i un enllaç perquè podeu baixar-vos la revista en pdf.