Manifest de Pozuelo


El Document de Pozuelo o Manifest de Pozuelo és important per nosaltres perquè ens explica què és la RCCeE i com s'organitza. 

EN CASTELLÀ

EN CATALÀ
- Document de Pozuelo II (inclou el D, Pozuelo I)
PDF, Mobi, Docx