IV CONGRESO DE LÍDERES DE LA RCC EN ROMA - Koinonia 29

29 - IV CONGRESOS DE SERVIDORES DE LA RENOVACIÓN CARISMÁTICA EN ROMA

 Veure, imprimir o desar el PDF
Veure, desar o imprimir el PDF
  • En el corazón de la Iglesia. (Editorial)
  • Discurso del Papa Juan Pablo II.
  • Una visión para el lider carismático (P. Tom Forrest.)
  • El misterio de la Iglesia y el liderazgo en la renovación (Cardenal Suenens).
  • La mujer en la Iglesia (María Olga de Serna)
  • La dimensión horizontal de la R.C.(Mons. Carlos Talavera)
  • TESTIMONIOS Y NOTÍCIASKoinonia era una publicació feta a Barcelona amb l'objectiu de formar a tots els membres de la Renovació Carismàtica Catòlica en les matèries que li són pròpies tals com; formació d'un grup de pregària, característiques, carismes, discerniment, etc.

Aquí us oferim un llistat dels temes principals desenvolupats i un enllaç perquè podeu baixar-vos la revista en pdf.