La Família - Koinonia 28

28 - LA FAMILIA. 
 Veure, imprimir o desar el PDF
Veure, desar o imprimir el PDF
  • Camino de la cruz sin triunfalismos. (Editorial)
  • La familia en su dimensión más esencial: Pareja-Hijos-Dios. (L. Martín)
  • La familia según el Sínodo.
  • Siete formas de fortalecer la vida familiar. (Kevin Perrotta)
  • En busca de la espiritualidad del matrimonio. (Pedro y Antonia Manén)
  • La felicidad de los esposos cristianos.
  • ¿Qué es el encuentro matrimonial? (Agustín y Montse Sindreu)
  • Entrevista con Efrain Croissant
  • NOTÍCIAS Y TESTIMONIOS


Koinonia era una publicació feta a Barcelona amb l'objectiu de formar a tots els membres de la Renovació Carismàtica Catòlica en les matèries que li són pròpies tals com; formació d'un grup de pregària, característiques, carismes, discerniment, etc.

Aquí us oferim un llistat dels temes principals desenvolupats i un enllaç perquè podeu baixar-vos la revista en pdf.