La Litugia y la efusión del Espíritu - Koinonia 30

30 - LA LITURGIA EFUSION DEL ESPÍRITU. 
 Veure, imprimir o desar el PDF
Veure, desar o imprimir el PDF
  • Interiorización y profundización. (Editorial)
  • La liturgia, efusión del Espíritu Santo (Rodolfo Puigdollers)
  • El Espíritu Santo, reúne a la Asamblea (Marcos R. Ruiz, O.P.)
  • Los Sacramentos como manifestación del Espíritu (Luis Martín)
  • Los distintos ministerios en la Asamblea Eucarística (Rodolfo Puigdollers)
  • El tiempo del Espíritu (Hna. Victoria Triviño, osc.)
  • NOTÍCIAS Y TESTIMONIOS
Koinonia era una publicació feta a Barcelona amb l'objectiu de formar a tots els membres de la Renovació Carismàtica Catòlica en les matèries que li són pròpies tals com; formació d'un grup de pregària, característiques, carismes, discerniment, etc.

Aquí us oferim un llistat dels temes principals desenvolupats i un enllaç perquè podeu baixar-vos la revista en pdf.