El Compromiso de la Renovación Carismática - Koinonia 6

 Veure, imprimir o desar el PDF
Veure, desar o imprimir el PDF
  • La novedad del Espíritu. (Editorial)
  • Renovación carismática de toda la Iglesia. (Rodofo Puigdollers Sch.P)
  • La Renovación Carismática en la vida personal del cristiano: Madurez de la fe. (Luís Martin)
  • Triple dimensión del compromiso cristiano en la Renovación Carismática.. (Carlos Calvente)
  • La Renovación Carismática y el compromiso socio-político.  (Rodofo Puigdollers Sch.P)
  • Noticias y testimonios
Koinonia era una publicació feta a Barcelona amb l'objectiu de formar a tots els membres de la Renovació Carismàtica Catòlica en les matèries que li són pròpies tals com; formació d'un grup de pregària, característiques, carismes, discerniment, etc.Aquí us oferim un llistat dels temes principals desenvolupats i un enllaç perquè podeu baixar-vos la revista en pdf.