El Bautismo en el Espíritu Santo - Koinonia 5

05 - EL BAUTISMO EN EL ESPÍRITU SANTO. 
 Veure, imprimir o desar el PDF
Veure, desar o imprimir el PDF
  • Los diez primeros años de la Renovación Carismática en la Iglesia Católica.(Cardenal J. L. Suenens)
  • El bautismo en el Espíritu Santo a la luz del Nuevo Testamento. (Luís Martin)
  • El bautismo en el Espíritu, manifestación del poder de Dios. (Pedro Fernández, OP)
  • Puntos prácticos sobre el bautismo en el Espíritu. (Redacción de Koinonia)
  • ¿Qué es la oración en lenguas?  (Rodofo Puigdollers Sch.P)
  • La comunidad cristiana fruto de la efusión del Espíritu. (Carlos Calvente)
  • Noticias y testimonios
Koinonia era una publicació feta a Barcelona amb l'objectiu de formar a tots els membres de la Renovació Carismàtica Catòlica en les matèries que li són pròpies tals com; formació d'un grup de pregària, característiques, carismes, discerniment, etc.
Aquí us oferim un llistat dels temes principals desenvolupats i un enllaç perquè podeu baixar-vos la revista en pdf.