La Palabra de Dios - Koinonia 7

 Veure, imprimir o desar el PDF
Veure, desar o imprimir el PDF
  • La espada del Espíritu. (Editorial)
  • El Grupo abierto a la Palabra de Dios. (Luis Martin)
  • La oración personal con la Biblia. (Maria Palmira de Orovio, RSCJ)
  • ¿Cómo entender la Biblia? (Rodofo Puigdollers Sch.P)
  • Noticias y testimonios

Koinonia era una publicació feta a Barcelona amb l'objectiu de formar a tots els membres de la Renovació Carismàtica Catòlica en les matèries que li són pròpies tals com; formació d'un grup de pregària, característiques, carismes, discerniment, etc.Aquí us oferim un llistat dels temes principals desenvolupats i un enllaç perquè podeu baixar-vos la revista en pdf.