La Verdadera Libertad Cristiana - Koinonia 4

 Veure, imprimir o desar el PDF
Veure, desar o imprimir el PDF
  • ¿Qué libertad necesitamos? (Editorial)
  • La verdadera libertad cristiana.(John Poole)
  • Libres para amar. (Manel Casanova, SJ)
  • Hacia la libertad por la curación interior. (Leon Maxfiel, MS)
  • El Cristiano Completo; Oració y Acción del Espíritu (Cardenal J. L. Suenens)
  • Documentación: La Coordinación de la RCC para España
  • Noticias y testimonios
Koinonia era una publicació feta a Barcelona amb l'objectiu de formar a tots els membres de la Renovació Carismàtica Catòlica en les matèries que li són pròpies tals com; formació d'un grup de pregària, característiques, carismes, discerniment, etc.
Aquí us oferim un llistat dels temes principals desenvolupats i un enllaç perquè podeu baixar-vos la revista en pdf.