Seminario sobre el Crecimiento Espiritual (IIa) - La Iglesia 1ª parte - Koinonia 39 y 40


39-40 - SEMINARIO SOBRE EL CRECIMIENTO ESPIRITUAL IIa - LA IGLESIA (Primera parte).
 Veure, imprimir o desar el PDF
Veure, desar o imprimir el PDF
  • La iglesia, nuestra madre. Introducción.
  • Tema 1: El misterio de la Iglesia.
  • Tema 2: El Espíritu Santo y la Iglesia.
  • Tema 3: La Iglesia es carismática e institucional. 
  • I Los carismas.
  • II Los Ministerios eclesiales.
  • Tema 4: La Iglesia institucional.
Koinonia era una publicació feta a Barcelona amb l'objectiu de formar a tots els membres de la Renovació Carismàtica Catòlica en les matèries que li són pròpies tals com; formació d'un grup de pregària, característiques, carismes, discerniment, etc.

Aquí us oferim un llistat dels temes principals desenvolupats i un enllaç perquè podeu baixar-vos la revista en pdf.