Seminario sobre el Crecimiento Espiritual (I) - Koinonia 38

38 - SEMINARIO SOBRE EL CRECIMIENTO ESPIRITUAL I.
 Veure, imprimir o desar el PDF
Veure, desar o imprimir el PDF
  • Tema 1: La oración personal. Alabanza. Oración en lenguas.
  • Tema 2: Vida sacramental: La eucaristia.
  • Tema 3: El sacramento de la penitencia. ¿Qué es pecado?
  • Tema 4: La Palabra de Dios.
  • Tema 5: Dirección o acompañamiento espiritual. Discernimiento.
  • Tema 6 y 7: Orden y ascesis en la propia vida.
Koinonia era una publicació feta a Barcelona amb l'objectiu de formar a tots els membres de la Renovació Carismàtica Catòlica en les matèries que li són pròpies tals com; formació d'un grup de pregària, característiques, carismes, discerniment, etc.

Aquí us oferim un llistat dels temes principals desenvolupats i un enllaç perquè podeu baixar-vos la revista en pdf.