Los Carismas (1ª Parte) - Koinonias 33 y 34

33/34 - LOS CARISMAS (Primera parte). 
 Veure, imprimir o desar el PDF
Veure, desar o imprimir el PDF
  • EDITORIAL: Por una lluvia de carismas 
  • La Iglesia primitiva fue carismática (Alejandro Díez Macho M.S.C)
  • ¿Qué significa la palabra "carisma"? (Rodolfo Puigdollers Sch.P)
  • Qué dice san Pablo sobre los carismas? (Rodolfo Puigdollers Sch. P)
  • Cuántos carismas hay? (Rodolfo Puigdollers Sch. P)
  • "Aspirad a los carismas superiores" (Jesús Villarroel O.P)
  • Necesitamos los dones, pero también una gran sabiduría (Tomas Forrest)
  • La enfermedad como experiencia de necesidad de salvación (François Bourassa)  
  • El verdadero y el falso profeta (E Pastor, de Hermas)
  • Donde está la Iglesia allí está también el Espíritu (S. Ireneo)
Koinonia era una publicació feta a Barcelona amb l'objectiu de formar a tots els membres de la Renovació Carismàtica Catòlica en les matèries que li són pròpies tals com; formació d'un grup de pregària, característiques, carismes, discerniment, etc.

Aquí us oferim un llistat dels temes principals desenvolupats i un enllaç perquè podeu baixar-vos la revista en pdf.