La RCC y los Jóvenes - Koinonia 32

32 - LA RENOVACIÓN CARISMÁTICA Y LOS JÓVENES. 
 Veure, imprimir o desar el PDF
Veure, desar o imprimir el PDF
  • Una juventud que no pasa.(Editorial)
  • Mensaje de la RCC para la juventud de hoy. (Dr. Eusebio Martinez, O.P.)
  • Evangelizando entre jóvenes, (Alejandro Balbás).
  • Jóvenes: ¿Qué nos piden? ¿Qué les ofrecemos? (Pedro José Cabrera).
  • La curación de los jóvenes, (Antonio Viguri, O.C.D.)
  • La señal de la acción del Espíritu, por un monge del siglo VII (Abdicho Chasasja).
  • Mensaje episcopal a los dirigentes de R.C. de Canadá, (Mons.Luis Gonzaga Languevin).
Koinonia era una publicació feta a Barcelona amb l'objectiu de formar a tots els membres de la Renovació Carismàtica Catòlica en les matèries que li són pròpies tals com; formació d'un grup de pregària, característiques, carismes, discerniment, etc.

Aquí us oferim un llistat dels temes principals desenvolupats i un enllaç perquè podeu baixar-vos la revista en pdf.