Any Sant de la Misericòrdia - Jubileu Extraordinari - L'himne
Per obtenir més material (partitures, mp3, etc.) relacionat amb l'himne, aquíTambé podeu escoltar la traducció castellana de l'himne.