Jubileu Extraordinari - Any Sant de la Misericòrdia -- Proclamació


ANY JUBILAR DE LA MISERICÒRDIA

Què és un Any Sant o Jubileu?

Antigament, per als hebreus, el jubileu era un any declarat sant, que recorria cada 50 anys, i durant el qual s'havia de restituir la igualtat a tots els fills d'Israel, oferint noves possibilitats a les famílies que havien perdut les seves propietats i fins i tot la llibertat personal. Als rics, en canvi, l'any jubilar els recordava que arribaria el temps en què els esclaus israelites, arribats a ser novament iguals a ells, podrien reivindicar els seus drets.

L'Església catòlica ha donat al jubileu hebreu un significat més espiritual. Consisteix en un perdó general, una indulgència oberta a tothom, i en la possibilitat de renovar la relació amb Déu i amb el proïsme. D'aquesta manera, l'Any Sant és sempre una oportunitat per aprofundir en la fe i viure amb un compromís renovat el testimoni cristià. El Papa Francesc posa al centre de l'atenció el Déu misericordiós que convida tothom a tornar cap a Ell.

El Sant Pare va començar l'anunci d'aquest any Jubilar dient: "Aquest és el temps de la misericòrdia. Hi ha tanta necessitat avui de misericòrdia, i és important que els fidels laics la visquin i la portin als diversos ambients socials. Endavant!" 

“Misericordiosos com el Pare”          Per tant és un any especial en què tota l’Església conmemora un esdeveniment i convida els fidels a viure’l amb joia i fervor i a rebre d’una forma més intensa la gràcia del perdó.

          És una crida a l’aprofundiment en la relació amb Déu i amb el proïsme, una oportunitat per alimentar la fe i renovar el comprimís d’esdevenir testimonis de Jesucrist, una invitació a la conversió.

          No s’ha de confondre amb els Anys temàtics que se celebren amb freqüència: Any de la Fe, Any de la Vida Consagrada, ni amb els Anys Jubilars que afecten un santuari o lloc específic (Xacobeo…). Els Jubileus ordinaris se celebren cada 25 anys, l’últim va ser l’any 2000. I els extraordinaris quan el Sant Pare ho consideri oportú.

Dates del Jubileu Extraordinari de la Misericordia
       

  • Inici: 8 de desembre de 2015, Solemnitat de la Inmaculada Concepció de Maria i 50è. Aniversari de la clausura del Concili Vaticà II, a Roma.
  •  13 de desembre, III Diumenge d’Advent, a les altres basíliques romanes, a les catedrals i esglésies establertes a totes les diòcesis del món.
  • Clausura: 20 de novembre de 2016, Solemnitat de Jesucrist Rei de tot el món.


Grans signes propis d’un Any Jubilar

          - El pelegrinatge per arribar a la “porta santa”, signe del camí de la vida i de la fe vers una meta.
          - Travessar la “porta santa”, signe de la conversió a Crist.
          - El do de la indulgencia, que allibera de tot residu i empremta negativa que el pecat hagi pogut deixar en la persona.
          - Tot això sempre unit al Sagrament del Perdó, la celebració de l’Eucaristia, i la pregària pel Sant Pare i les seves intencions.

 Llegir la notícia
Veure la notícia


Veure el Vídeo

x