Una gran responsabilitad - Koinonia 12

 Veure, imprimir o desar el PDF
Veure, desar o imprimir el PDF
  • Una gran responsabilidad. (Editorial)
  • La mujer en la comunidad cristiana.  (Rodofo Puigdollers Sch.P)
  • Entre el asedio de las tentaciones y el fuego de las pruebas.  (Luis Martin)
  • Fallos en el ministerio de curación interior.  (Michael Scanlan)
  • Noticias y testimonios
Koinonia era una publicació feta a Barcelona amb l'objectiu de formar a tots els membres de la Renovació Carismàtica Catòlica en les matèries que li són pròpies tals com; formació d'un grup de pregària, característiques, carismes, discerniment, etc.Aquí us oferim un llistat dels temes principals desenvolupats i un enllaç perquè podeu baixar-vos la revista en pdf.