Seminario sobre el Crecimiento Espiritual (IIIa) - La Comunidad 1ª Parte - Koinonia 41

41 - SEMINARIO SOBRE EL CRECIMIENTO ESPIRITUAL III - LA COMUNIDAD (Primera parte)
 Veure, imprimir o desar el PDF
Veure, desar o imprimir el PDF
  • El movimiento comunitario.
  • Tema 1: Una comunidad eclesial.
  • Reconocimiento eclesial de las pequeñas comunidades.
  • Tema 2: Primeros pasos hacia la comunidad.
  • Tema 3: La comunidad fruto de la efusión del Espíritu. por Miguel A. Vilches, O.P.
  • Tema 4: Aceptación de sí mismo y equilibrio afectivo, por Pedro Fernandez, O.P.
  • La Biblia en la comunidad cristiana, por Sangiago Guijarro.
Koinonia era una publicació feta a Barcelona amb l'objectiu de formar a tots els membres de la Renovació Carismàtica Catòlica en les matèries que li són pròpies tals com; formació d'un grup de pregària, característiques, carismes, discerniment, etc.

Aquí us oferim un llistat dels temes principals desenvolupats i un enllaç perquè podeu baixar-vos la revista en pdf.