RCC y los sacramentos - Koinonia 16

 Veure, imprimir o desar el PDF
Veure, desar o imprimir el PDF
  • Todo para la edificación del Cuerpo de Cristo. (Editorial)
  • Redescubrimiento del bautismo y de la confirmación. (Rodolfo Puigdollers)
  • La asamblea eucarística centro de la comunidad y de la manifestación de los carismas. (Juan Manuel Martín Moreno)
  • La fuerza de la reconciliación. (Michael Scanlan)
  • Porque Yahveh tu Dios es un fuego devorador. Un Dios celoso.(Luís Martin)
Koinonia era una publicació feta a Barcelona amb l'objectiu de formar a tots els membres de la Renovació Carismàtica Catòlica en les matèries que li són pròpies tals com; formació d'un grup de pregària, característiques, carismes, discerniment, etc.Aquí us oferim un llistat dels temes principals desenvolupats i un enllaç perquè podeu baixar-vos la revista en pdf.