Preparad el Camino al Señor - Koinonia 44


 Veure, imprimir o desar el PDF
Veure, desar o imprimir el PDF
  • Revestios del Señor Jesús (Editorial). 
  • La R.C.C. como renovación del misterio de la Iglesia, por Card. L.J. Suenens. 
  • El movimiento carismático y la renovación carismática, por Kevin Ranaghan. 
  • Entrevista con el P. Fío Mascorenhas
  • Que sean uno..., por Katy Martínez de Sas.


Koinonia era una publicació feta a Barcelona amb l'objectiu de formar a tots els membres de la Renovació Carismàtica Catòlica en les matèries que li són pròpies tals com; formació d'un grup de pregària, característiques, carismes, discerniment, etc.

Aquí us oferim un llistat dels temes principals desenvolupats i un enllaç perquè podeu baixar-vos la revista en pdf.