Predicar a Jesús. (Visión sintética de la RCC) - Koinonia 52


 Veure, imprimir o desar el PDF
Veure, desar o imprimir el PDF
  • Pentecostés: Jesús y la Iglesia (Editorial)
  • Predicar a Jesús (Luis Martín)
  • ¿Qué es la Renovación Carismática? (Georgette Blanquiere)
  • La vuelta a las "aguas frescas" de los inicios (Asamblea Canadiense)
  • Representación sinóptica de la RCC
  • Notícias y testimonios


Koinonia era una publicació feta a Barcelona amb l'objectiu de formar a tots els membres de la Renovació Carismàtica Catòlica en les matèries que li són pròpies tals com; formació d'un grup de pregària, característiques, carismes, discerniment, etc.

Aquí us oferim un llistat dels temes principals desenvolupats i un enllaç perquè podeu baixar-vos la revista en pdf.