La Vocación - Koinonia 47


 Veure, imprimir o desar el PDF
Veure, desar o imprimir el PDF
  • La vocación, un carisma importante.
  • La vocación del cristiano, por Vicente Hernández Alonso.
  • Se divide en tres partes:
  • I - La vocación vista desde el plan de Dios.
  • II - La vocación en la Iglesia.
  • III - El cristiano ante su propia vocación.
  • Libros vocacionales.
  • Los dones del Espíritu Santo y la evangelización (2ª parte), por Raniero Cantalamesa.


Koinonia era una publicació feta a Barcelona amb l'objectiu de formar a tots els membres de la Renovació Carismàtica Catòlica en les matèries que li són pròpies tals com; formació d'un grup de pregària, característiques, carismes, discerniment, etc.

Aquí us oferim un llistat dels temes principals desenvolupats i un enllaç perquè podeu baixar-vos la revista en pdf.