La Vida en el Espíritu - I. - Koinonia 26

26 - LA VIDA EN EL ESPÍRITU - I. 
 Veure, imprimir o desar el PDF
Veure, desar o imprimir el PDF
  • Por encima de todo amamos a nuestros Pastores. (Editorial)
LA VIDA EN EL ESPÍRITU
  • La fe y la esperanza fundamento de la vida cristiana. (L. Martín)
  • El Espíritu y sus dones. (J. Manuel Martín Moreno)
  • Los frutos del Espíritu se reducen al amor. (J. Antonio Martínez)
TESTIMONIOSKoinonia era una publicació feta a Barcelona amb l'objectiu de formar a tots els membres de la Renovació Carismàtica Catòlica en les matèries que li són pròpies tals com; formació d'un grup de pregària, característiques, carismes, discerniment, etc.

Aquí us oferim un llistat dels temes principals desenvolupats i un enllaç perquè podeu baixar-vos la revista en pdf.