La Reunión de Oración - Koinonia 1

01- LA REUNIÓN DE ORACIÓN. 
 Veure, imprimir o desar el PDF
Veure, desar o imprimir el PDF
  • Que la reunión de oración sea en espíritu y en verdad. (Luis Martin)
  • Sus líneas de fuerza
  • Un animador que dirija la oración. 
  • Turismo carismático.
  • Noticias y testimonios
Koinonia era una publicació feta a Barcelona amb l'objectiu de formar a tots els membres de la Renovació Carismàtica Catòlica en les matèries que li són pròpies tals com; formació d'un grup de pregària, característiques, carismes, discerniment, etc.

Aquí us oferim un llistat dels temes principals desenvolupats i un enllaç perquè podeu baixar-vos la revista en pdf.