La Oración - Koinonia 19

 Veure, imprimir o desar el PDF
Veure, desar o imprimir el PDF
  • La sobria profusión del Espíritu. (Editorial)
  • Necesidad de la oración personal. (Sr. Obispo de Tortosa, Ricard Carles)
  • La oración privada. 
  • La oración en grupo.
  • La oración litúrgica.
  • La oración de contemplación.
  • Métodos de oración según prácticas orientales. Equívocos y peligros para el cristiano. (Luis Martin)
  • Noticias y testimonios
Koinonia era una publicació feta a Barcelona amb l'objectiu de formar a tots els membres de la Renovació Carismàtica Catòlica en les matèries que li són pròpies tals com; formació d'un grup de pregària, característiques, carismes, discerniment, etc.Aquí us oferim un llistat dels temes principals desenvolupats i un enllaç perquè podeu baixar-vos la revista en pdf.