La Intercesión - Koinonia 14

 Veure, imprimir o desar el PDF
Veure, desar o imprimir el PDF
  • La transparencia (Editorial)
  • De Juan Pablo I a Juan Pablo II (Redacción de Koinonia)
  • La intercesión una forma de oración. (Katy Martínez)
  • Los grupos de intercesión. (Beatriz Gracias)
  • El poder en la intercesión en la "Casa de Betania".  (Manel Casanova SJ)
  • Entrevista con el Sr. Arzobispo de Asturias
  • Noticias y testimonios
Koinonia era una publicació feta a Barcelona amb l'objectiu de formar a tots els membres de la Renovació Carismàtica Catòlica en les matèries que li són pròpies tals com; formació d'un grup de pregària, característiques, carismes, discerniment, etc.Aquí us oferim un llistat dels temes principals desenvolupats i un enllaç perquè podeu baixar-vos la revista en pdf.