La Comunidad - Koinonia 9

 Veure, imprimir o desar el PDF
Veure, desar o imprimir el PDF
  • Del Grupo de oración a la Comunidad. ¿Por qué y para qué? (Editorial)
  • Etapas hacia la comunidad.(Luis Martin)
  • ¿Qué se requiere para construir una comunidad? (Ralph Martin)
  • Más consejos sobre la fundación de la comunidad  (Redacción de Koinonia)
  • Testimonios sobre las comunidades carismáticas  (Redacción de Koinonia)
Koinonia era una publicació feta a Barcelona amb l'objectiu de formar a tots els membres de la Renovació Carismàtica Catòlica en les matèries que li són pròpies tals com; formació d'un grup de pregària, característiques, carismes, discerniment, etc.Aquí us oferim un llistat dels temes principals desenvolupats i un enllaç perquè podeu baixar-vos la revista en pdf.